Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

14h02008_rf Na podstawie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, która dostosowuje polskie prawo do dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, wprowadza się zwolnienienie z podatku od nieruchomości w odniesieniu do budowli, gruntów i budynków wchodzących w skład infrastruktury...

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.