Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Tire tracks in the desert

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy centralizacyjnej*, gminy powinny złożyć pisemne zawiadomienie o podjęciu rozliczeń VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi przed dniem podjęcia tego rozliczenia. W praktyce jednak jednostki samorządu terytorialnego mają na to czas do końca roku - 1 stycznia 2017 r. jest bowiem najpóźniejszą możliwą datą centralizacji rozliczeń.Do informacji należy dołączyć wykaz jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji.

Informację należy złożyć do...

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.