Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Zgodnie z tezą uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r., sygn. I FPS 9/16, artykuł 76 § 1 w zw. z art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 201 ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) nie daje podstawy do zaliczenia przez naczelnika urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad...

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.