Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

dokumentyNaczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 6 grudnia 2016 r. (sygn. I FSK 573/15) przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego sądu następujące zagadnienie prawne: „Czy art. 76 § 1 w związku z art. 76 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: Ordynacja) daje podstawę do zaliczenia przez naczelnika urzędu skarbowego nadwyżki w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego?”. Wskazane zagadnienie prawne wyłoniło się w trakcie rozpatrywania skargi kasacyjnej Ministra Finansów (występującego w charakterze organu wydającego interpretację indywidualną) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w...

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.