Wydawanie obiadów jest ściśle związane z działalnością edukacyjną szkoły, gdyż posiłki są wydawane wyłącznie uczniom i pracownikom szkoły. Wysokość opłat za posiłki nie ma charakteru komercyjnego, ponieważ do opłat wnoszonych za korzystanie z posiłku, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Inne koszty, poza tzw. wkładem do kotła, który ponoszą korzystający z posiłku, są ponoszone przez powiat.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.