Sala gimnastyczna jest wynajmowana wyłącznie na podstawie umów zawartych zarówno z podmiotami gospodarczymi jak i osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Jednostka oświatowa nie dokonuje zatem sprzedaży karnetów (wejściówek) na korzystanie z sali. Sprzedaż dot. wynajmu sali jest udokumentowana w całości fakturami VAT. Przedmiotem pytania jest wyłącznie kwestia wynajmu sali na cele sportowo-rekreacyjne.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.