Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Prewspółczynnik a wydatki na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną 1 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. III SA/Gl 367/17) wydał wyrok oddalający skargę gminy na  interpretację indywidualną odmawiającą jej prawa do stosowania prewspółczynnika VAT nieopartego o metodę przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193; dalej: Rozporządzenie) w odniesieniu do wydatków na utrzymanie, rozbudowę i prowadzenie działalności w zakresie dostarczania wody, a także odbioru i oczyszczania ścieków. Podstawą sporu była treść...

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.