Treść dostępna za darmo.

odzyskiwanie-vatMinisterstwo Finansów opublikowało projekt tzw. pakietu rozwiązań uszczelniających. Rozwiązania w nim zawarte mają na celu poprawę ściągalności podatku VAT. Projekt zawiera propozycje zmian w ustawie o VAT, w kodeksie karnym skarbowym i w ordynacji podatkowej. W ustawie o VAT proponuje się m.in. wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej nabywcy. W kodeksie karnym skarbowym proponuje się zaostrzenie sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Zmiany w ordynacji podatkowej związane są z likwidacją możliwości rozliczania VAT za okresy kwartalne oraz wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika rejestrującego podatnika VAT za zaległości powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania.

Projekt 22.09.2016 r.