Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 18 maja 2017 r., sygn. I SA/Kr 312/17, rozstrzygnął iż JST nie są podatnikami VAT w zakresie opłat pobieranych z tytułu opieki i wyżywienia w żłobkach...

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.