KOMPAS – to pierwszy punkt wsparcia dla JST.

Wierzymy, że uda się Państwu znaleźć tu większość informacji potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu, jak również porady dotyczące bardziej skomplikowanych kwestii.

Jednocześnie, zdajemy sobie sprawę, że Państwa potrzeby mogą wykraczać poza formy współpracy dostępne w ramach Portalu.

Na podstawie doświadczeń z współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, EY wypracował propozycje wsparcia dotyczące najczęściej pojawiających się zagadnień  – np. odzyskanie podatku VAT, centralizacji rozliczeń VAT czy jednolity plik kontrolny.

Jeśli jednak zarówno doradztwo w ramach KOMPASU jak i inne formy wsparcia oferowane przez EY w ramach KOMPAS-u nie zaspokajają Państwa potrzeb, prosimy o opisanie interesującej Państwa kwestii we wskazanym polu. Skontaktujemy się z Państwem celem omówienia szczegółów


odzyskiwanie-vatJeśli rozważają Państwo odzyskanie podatku VAT, proponujemy nasze wsparcie w tym obszarze.

Konsekwencją naszych prac w ramach procesu odzyskiwania podatku VAT będzie zwrot (całościowy lub częściowy) podatku VAT, zapłaconego w ramach wydatków poniesionych na:

  • inwestycje bieżące oraz zaplanowane;
  • inwestycje przeszłe, na dzień dzisiejszy oddane do użytkowania;
  • koszty bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją infrastruktury wybudowanej w ramach ww. inwestycji.

Ponadto, EY zapewni Państwu wsparcie w zakresie określenia kwalifikowalności VAT przy inwestycjach dofinansowywanych przez instytucje zewnętrzne (istotnie pomoże to zatem w przygotowywaniu przez Państwa wniosków dotacyjnych).

Planowane prace proponujemy podzielić na 2 etapy:

Etap 1 ma na celu przegląd bieżących oraz zaplanowanych do końca 2016 r. wydatków inwestycyjnych, jak również analizę wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Eksperci EY zweryfikują dokumenty źródłowe (sprawozdania z wykonania budżetu, umowy o dofinansowanie oraz ewentualne umowy cywilnoprawne) i na podstawie rozmów z pracownikami dokonają analizy potencjalnych możliwości odzyskania podatku VAT od poszczególnych inwestycji oraz wydatków bieżących.

Analizując możliwości odzyskania podatku VAT uwzględnimy również możliwości odzyskania podatku VAT, które pojawiły się pojawiły się po ogłoszeniu wyroku TSUE w sprawie Gminy Wrocław.

Etap ten zakończy się przygotowaniem zwięzłego podsumowania, w którego treści wskażemy obszary oszczędności optymalizacyjnych związanych z przeprowadzanymi inwestycjami. Podsumowanie zawierać będzie wstępnie oszacowaną kwotę VAT możliwą do odzyskania w ramach 2 etapu prac, określenie prawdopodobieństwa odzyskania podatku, jak również przewidywane terminy zwrotów. Na tej podstawie jednostka samorządu terytorialnego podejmuje decyzję, w których obszarach będzie występowała o zwrot VAT.

W ramach Etapu II EY zapewni Gminie pełne wsparcie w procesie odzyskania podatku VAT za lata 2011-2015. Nasze wsparcie obejmuje:

  • kompleksowe przeprowadzenie poszczególnych działań związaniem z procesem odzyskania podatku (tj. zebranie i przygotowanie dokumentów źródłowych, przygotowanie rejestrów VAT w oparciu o poszczególne faktury zakupowe, korekt deklaracji VAT, pism procesowych koniecznych do prawidłowego złożenia korekt deklaracji),
  • bieżący kontakt z właściwym urzędem skarbowym w celu szybkiego i bezproblemowego odzyskania podatku,
  • wsparcie merytoryczne dla pracowników,
  • zastępstwo procesowym w przypadku ewentualnych kontroli i postępowań podatkowych, jak również
  • zastępstwo przed sądami administracyjnymi w przypadku ewentualnego otwarcia sporu na etapie sądowym.

Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z namiWróć do oferty