KOMPAS – to pierwszy punkt wsparcia dla JST.

Wierzymy, że uda się Państwu znaleźć tu większość informacji potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu, jak również porady dotyczące bardziej skomplikowanych kwestii.

Jednocześnie, zdajemy sobie sprawę, że Państwa potrzeby mogą wykraczać poza formy współpracy dostępne w ramach Portalu.

Na podstawie doświadczeń z współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, EY wypracował propozycje wsparcia dotyczące najczęściej pojawiających się zagadnień  – np. odzyskanie podatku VAT, centralizacji rozliczeń VAT czy jednolity plik kontrolny.

Jeśli jednak zarówno doradztwo w ramach KOMPASU jak i inne formy wsparcia oferowane przez EY w ramach KOMPAS-u nie zaspokajają Państwa potrzeb, prosimy o opisanie interesującej Państwa kwestii we wskazanym polu. Skontaktujemy się z Państwem celem omówienia szczegółów


jpkObowiązek  dostarczenia organom podatkowym całości lub części ksiąg podatkowych drogą elektroniczną  – to dla podatników początek nowego sposobu kontaktów z władzami podatkowymi.

Od 1 lipca 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego, które spełniają kryteria dużego przedsiębiorcy, są zobligowane do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Natomiast, od 31 stycznia 2017 r., JST będą miały obowiązek przekazywania – bez wezwania organów podatkowych – danych dotyczących Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formacie JPK.

Nasza oferta obejmuje wsparcie w procesie przygotowania do składania i składania jednolitego pliku kontrolnego.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie potrzeb JST, proponujemy następujące zakresy wsparcia:

 • Przedstawienie obowiązków w zakresie składania JPK
 • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników JST oraz jednostek organizacyjnych dotyczącego:
  • obowiązków związanych ze składaniem JPK VAT oraz
  • praktycznych zagadnień związanych z samym przygotowaniem rejestrów w wymaganej formie i ich wysyłką (szyfrowania, podpisania i złożenia JPK VAT)
 • Ustalenie procedury i harmonogramu obiegu dokumentów niezbędnych w przygotowaniu JPK oraz odpowiedzialności osób w poszczególnych jednostkach
 • Wsparcie przy złożeniu JPK VAT
 • Testowanie struktur JPK

Wsparcie przy złożeniu JPK-VAT

Oferujemy pełne wsparcie przy składaniu JPK VAT przy pomocy narzędzia informatycznego stworzonego przez EY.

Nasze wsparcie obejmuje trzy etapy składające się razem na przygotowanie, wygenerowanie i złożenie pliku JPK VAT.

Dostosowanie rejestrów dla potrzeb wygenerowania JPK VAT to działanie jednorazowe, którego wykonanie konieczne jest jedynie w pierwszym miesiącu świadczenia usług. Jest to jednocześnie etap najbardziej czasochłonny.

Obejmuje analizę otrzymanego rejestru VAT w formie XLSX, a następnie wskazanie ewentualnych błędów oraz brakujących danych, które powinny być jak najszybciej uzupełnione. Po otrzymaniu poprawionego rejestru, przeprowadzimy ponowną weryfikację danych.

Na koniec, uzgodnimy format, w jakim będziemy otrzymywać dane w kolejnych miesiącach.

Etap ten polega na przeniesieniu kompletnych danych z rejestru w XLSX (w specjalnym, uzgodnionym na przyszłość formacie) do naszego programu generującego pliki XML i wygenerowanie takiego pliku.

Ta usługa obejmuje wysłanie JPK VAT do urzędu skarbowego i dostarczenie Państwu UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Możemy ją świadczyć jako kontynuacja usługi 2 powyżej lub osobno.

Weryfikacja wygenerowanych plików JPK

Nieprawidłowości plików JPK (niezgodność z wymaganiami Ministerstwa Finansów) mogą skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.

W celu upewnienia się, że pliki JPK wygenerowane z systemów informatycznych JST i jednostek organizacyjnych spełniają wymagania Ministerstwa, proponujemy przeprowadzenie ich weryfikacji. Projekt ten umożliwia wspólną pracę nad dostosowaniem plików JPK do momentu, kiedy opracowane zostaną pliki, które zostaną zaakceptowane przez bramkę Ministerstwa Finansów

W celu weryfikacji poprawności wygenerowanych JPK przeprowadzimy prace w podziale na dwie części:

 • Walidacja techniczna poprawności przygotowania plików JPK XML dla każdej ze struktur względem struktur XSD opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów, w tym przygotowanie listy błędów w formie raportu technicznego w Excel
 • Weryfikacja wewnętrznej spójności wygenerowanych plików JPK i kompletności danych w plikach JPK

Etap 2 to dalsze prace nad plikami JPK w celu wyeliminowania błędów zidentyfikowanych podczas Etapu 1.

Na tym etapie będziemy asystować JST przy usuwaniu błędów, przeprowadzając ponowne testy poprawionych przez pracowników JST plików JPK i generując kolejne raporty techniczne w Excel. Maksymalna ilość przeprowadzonych przez nas testów to 5 dla każdej ze struktur.

Na podstawie analizy ostatecznego raportu technicznego w Excel, przygotujemy dla Państwa pisemny raport podsumowujący, opisujący przeprowadzone testy oraz ich wyniki pod kątem zgodności z wymogami Ministerstwa Finansów oraz przepisami prawa dotyczącymi JPK.


Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z namiWróć do oferty