KOMPAS – to pierwszy punkt wsparcia dla JST.

Wierzymy, że uda się Państwu znaleźć tu większość informacji potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu, jak również porady dotyczące bardziej skomplikowanych kwestii.

Jednocześnie, zdajemy sobie sprawę, że Państwa potrzeby mogą wykraczać poza formy współpracy dostępne w ramach Portalu.

Na podstawie doświadczeń z współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, EY wypracował propozycje wsparcia dotyczące najczęściej pojawiających się zagadnień  – np. odzyskanie podatku VAT, centralizacji rozliczeń VAT czy jednolity plik kontrolny.

Jeśli jednak zarówno doradztwo w ramach KOMPASU jak i inne formy wsparcia oferowane przez EY w ramach KOMPAS-u nie zaspokajają Państwa potrzeb, prosimy o opisanie interesującej Państwa kwestii we wskazanym polu. Skontaktujemy się z Państwem celem omówienia szczegółów


centralizacjaWieloletnia dyskusja o charakterze jednostek i zakładów budżetowych prawie dobiegła końca. Przyjęcie, że JST oraz jego jednostki organizacyjne/ zakłady budżetowe stanowią jednego podatnika dla celów rozliczeń VAT oznacza konieczność wprowadzenia gruntownych zmian w dotychczasowych rozliczeniach JST.

Najbliższe miesiące to kluczowy okres na przeprowadzenie centralizacji.

EY (na bazie licznych projektów zrealizowanych i będących w toku) przygotował kompleksową ofertę wsparcia JST we wdrożeniu procesu centralizacji. Nasze wsparcie w tym zakresie może obejmować następujące obszary:

Projekt rozpoczynamy od identyfikacji czynności dokonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi i przenalizowania wpływu tych czynności na scentralizowane rozliczenia VAT.

Efektywną formą jaką stosujemy są przygotowane przez nas, zindywidualizowane, kwestionariusze diagnostyczne wypełniane przez poszczególne jednostki. Wypełnione kwestionariusze są następnie podstawą do przygotowania instrukcji merytorycznych i procedur obiegu dokumentów dla jednostek.

W kolejnym kroku, nasz zespół zajmuje się opracowaniem dla Państwa procedur konsolidacji rozliczeń VAT.

Będą one uwzględniać w szczególności:

  • zasady alokacji odpowiedzialności karnej – skarbowej dla poszczególnych osób;
  • proces zbierania danych, sporządzania deklaracji i ich korekt, płatności, zasad konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych, udziału w postępowaniach i kontrolach podatkowych, itp.
  • kwestię zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób zaangażowanych w scentralizowane rozliczenia VAT;
  • wymogi, co do procesu ustalania scentralizowanych rozliczeń, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb pracowników „centrali”;
  • określenie podstawowych zasad obiegu dokumentów dla celów VAT związanych ze skonsolidowanym rozliczaniem podatku VAT pomiędzy „centralą” a pozostałymi jednostkami budżetowymi.

Procedury odnoszą się do poszczególnych grup jednostek organizacyjnych (np. oświata, pomoc społeczna, urząd i inne, charakterystyczne jednostki).

Następnie, przygotowujemy instrukcje merytoryczne określające podstawowe zasady rozliczania podatku VAT.

Uwzględniają one w szczególności:

  • w zakresie podatku należnego – czynności dokonywane przez JST i jednostki organizacyjne objęte podatkiem VAT; sposób ujęcia tych czynności we właściwych okresach rozliczeniowych; wykazanie podatku VAT we właściwej wysokości; określenie właściwej stawki VAT, zasad dokumentowania itp.;
  • w zakresie podatku naliczonego – sytuacje, w których JST będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z działalnością prowadzoną przez jednostki organizacyjne, z uwzględnieniem zasad częściowego odliczania podatku VAT naliczonego z pre-współczynników oraz współczynników VAT, określenie momentu w którym podatek naliczony podlega odliczeniu;
  • przygotowanie wzoru cząstkowych rejestrów VAT do wypełniania przez jednostki

Nasze wsparcie może objąć również przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych zawierającego podstawowe informacje dotyczące podatku VAT
Szkolenie to jest przeznaczone szczególnie dla jednostek, które dotychczas nie rozliczały podatku VAT.

W celu zapoznania pracowników JST i jednostek organizacyjnych z nowymi zasadami przygotowywania scentralizowanej deklaracji VAT, przeprowadzamy również szkolenie dotyczące zasad rozliczania podatku VAT na podstawie procedur.

W celu potwierdzenia kluczowych aspektów związane z wdrożeniem skonsolidowanych rozliczeń VAT, możemy przygotować również wnioski o interpretację prawa podatkowego.

Etap 7 – skonsolidowane rozliczenia podatku VAT

W ramach portalu Kompas oferujemy praktyczne wsparcie w procesie wdrożenia skonsolidowanych rozliczeń poprzez udzielanie konsultacji mailowych (umieszczanych następnie na Portalu) w ramach Pytań do eksperta.


Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z namiWróć do oferty