Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów w stosunku do części projektów inwestycyjnych realizowanych przez JST i ich jednostki organizacyjne (zakłady i jednostki budżetowe) zmianie mogły ulec zasady dotyczące kwalifikowalności VAT w zakresie do pozyskanego dofinansowania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Zmiana kwalifikowalności VAT oznacza pojawienie się po...

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.