Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Nie każda dotacja będzie opodatkowana VAT Gmina zawarła z innymi gminami w powiecie porozumienia o organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej. Gminie powierzono zlecanie i rozliczanie usług przewozowych, ustalanie rozkładów jazdy, prowadzenie sprzedaży i kontroli biletów, kontrolę usług przewozowych i wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze objętym porozumieniem. Cena biletu komunikacji miejskiej była...

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.