Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 lipca 2016 r. nałożono na podatników obowiązek przekazywania organom podatkowym Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej: JPK) ksiąg prowadzonych w formie elektronicznej. Trudności finansowe i techniczne licznych jednostek samorządu terytorialnego, zobowiązanych do złożenia JPK, spowodowały, iż na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia...

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.