Użytkownik Gmina ( bez nazwy ) -

Czy Gminie Babiak w przypadku, gdy budowa odcinka kanalizacyjnego nie będzie obejmowała żadnych jednostek organizacyjnych Gminy, tylko budynki mieszkalne i niemieszkalne (przedsiębiorstwa), przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego (100% podatku naliczonego) związanego z wydatkami inwestycyjnymi ponoszonymi na budowę infrastruktury kanalizacyjnej oraz brak obowiązku stosowania preproporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług?

Stan faktyczny. Gmina Babiak jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług od 23.05.2007. Jako czynny podatnik VAT Gmina składa deklaracje VAT-7. Gmina wykonuje zadania, dla których została powołana, na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Większość tych zadań realizowana jest przez gminę w ramach reżimu publicznoprawnego….Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego od inwestycji realizowanej przez Gminę Babiak w przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym będzie uzależnione…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina ( bez nazwy ) -

Vat dotyczący aportu kanalizacji do spółki komunalnej

W latach 2000-2015 Gmina ponosiła wydatki na budowę, a następnie na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej. Od ponoszonych wydatków Gmina odliczyła podatek VAT w 100%. Po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania poszczególne odcinki kanalizacji były wydzierżawione odpłatnie spółce komunalnej. Na tą dzierżawę wystawiane są faktury vat z 23% podatkiem VAT. 1. W 2000r. Gmina poniosła wydatki…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Ad. 1 i 2 W przypadku wniesienia aportem infrastruktury wod-kan. do spółki komunalnej, Gmina będzie dokonywać odpłatnej dostawy towarów…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina ( bez nazwy ) -

1. Czy faktura rozliczająca czynsz dzierżawny dla poprzedniego dzierżawcy (Pan A.) ma być wystawiona w dniu przygotowania oświadczenia o rozwiązaniu umowy dzierżawy oraz umowy dzierżawy dla nowego dzierżawcy (Pan B.) , czy też zasadnym jest rozliczenie starej umowy dzierżawy (wystawienie dla Pana A. faktury lub faktury korygującej jeśli jest już po terminie wystawienia faktury – par. ust. 2 i 3) dopiero po podpisaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy np. oświadczenie podpisane zostanie np. 16.03.2017r. – wystawienie faktury w dniu 16 lub 17.03.2017r. za okres od 01.01.2017r. do 07.02.2017r. z płatnością do 30 lub 31.03.2017r. (14 dni od dnia wystawienia faktury według zapisu §1. ust 3 oświadczenia ) 2) co zrobić w sytuacji kiedy podpisana jest już nowa umowa z Panem B. a oświadczenie o rozwiązaniu umowy z Panem A. jeszcze nie , czy zasadnym jest wystawienie faktury dla Pana A. nie czekając na podpisanie oświadczenia ( zdarzają się przypadki, że poprzedni dzierżawca nie podpisuje oświadczenia a trwa już nowa umowa), 3) proszę o potwierdzenie ujęcia faktury w rozliczeniu za miesiąc, w którym była wystawiona pomimo, że dotyczy np. miesiąca wcześniejszego (zdarzają się przypadki gdy Urząd dowiaduje się o transakcji z kilkumiesięcznym opóźnieniem) np. oświadczenie podpisane zostanie np. 16.03.2017r. – wystawienie faktury w dniu 16 lub 17.03.2017r. za okres od 01.01.2017r. do 07.02.2017r. z płatnością do 30 lub 31.03.2017r. (14 dni od dnia wystawienia faktury) – ujęcie w zestawieniu faktur (dot. Vat ) za miesiąc marzec. 4) czy identyczne rozwiązanie tj. moment wystawienia faktury rozliczającej dzierżawę po sprzedaży nakładów należy stosować w przypadku kiedy pierwszym wnioskiem jest wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy z załącznikiem w postaci umowy kupna sprzedaży nakładów w postaci garażu

Zdarzenie Wpływ w dniu 24.02.2017r .wniosku od nabywcy garażu (Pan B.) o dzierżawę gruntu pod garażem . Załącznikiem jest umowa kupna-sprzedaży garażu z dnia 08.02.2017r. zawarta pomiędzy Panem A. (sprzedawcą – dzierżawcą gruntu na podstawie umowy) a Panem B. (nabywcą garażu ). Nadmieniam, że w dniu dzisiejszym uzyskałam ustne potwierdzenie od radcy prawnego co do…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Ad. 1 Zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 4b ustawy o VAT obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia przez podatnika…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy -

Czy jako miasto muszę składać Jednolity Plik Kontrolny – VAT? Jeśli tak to od kiedy?

Pracuję w urzędzie miasta zatrudniającym ponad 300 osób. Czy jako miasto muszę składać Jednolity Plik Kontrolny – VAT? Jeśli tak to od kiedy?

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

Generalnie tak, nie ma bowiem przepisu, który wyłączałby miasta z obowiązku wynikającego z art.193a Ordynacji Podatkowej. Potwierdził to…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy -

Jaką stawkę VAT powinniśmy jako szkoła stosować do sprzedaży obiadów dla dzieci na stołówce?

Zgodnie z powszechną linią interpretacyjną, usługa stołówkowa powinna korzystać ze zwolnienia z VAT jako usługa związana z edukacją.

Zdjęcie profilowe Dorota Pokrop
Odpowiedź eksperta EY: Dorota Pokrop

Zgodnie z powszechną linią interpretacyjną, usługa stołówkowa powinna korzystać ze zwolnienia z VAT jako usługa związana z edukacją (art. 43…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy -

Czy w ramach obowiązkowej centralizacji rozliczeń scaleniu powinna podlegać straż pożarna i inspektorat budowlany?

Pracuję w mieście na prawach powiatu. Czy w ramach obowiązkowej centralizacji rozliczeń scaleniu powinna podlegać straż pożarna i inspektorat budowlany?

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Zgodnie z art. 33a ust. 2 o samorządzie powiatowym, jednostki tego rodzaju są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu ustawy o…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy -

W połowie 2017 r. planujemy rozbudowę wodociągu. Czy możemy odliczyć VAT od inwestycji?

Nasz zakład budżetowy zajmuje się dostarczaniem wody dla mieszkańców, ale też dla jednostek budżetowych tj. szkoły, przedszkola, czy urząd gminy. W połowie 2017 r. planujemy rozbudowę wodociągu. Czy możemy odliczyć VAT od inwestycji?

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Gminy Wrocław (sygn. C-276/14) przesądził o konieczności centralizacji. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zmianę przepisów…Czytaj więcej

Użytkownik Administrator (( bez nazwy )) -

Czy centralizacja rozliczeń VAT w gminach faktycznie będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r.?

Czy centralizacja rozliczeń VAT w gminach faktycznie będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r.? Jak się do niej przygotować (działania minimum)

Zdjęcie profilowe Dorota Pokrop
Odpowiedź eksperta EY: Dorota Pokrop

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Gminy Wrocław (sygn. C-276/14) przesądził o konieczności centralizacji. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zmianę przepisów…Czytaj więcej