Treść dostępna za darmo.

Rows of office pidgeon holes --- Image by © Image Source/Corbis1 marca 2017 roku wchodzi w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzi ona daleko idące zmiany w organizacji krajowej skarbowości.

Przede wszystkim, nowe regulacje ustawowe przewidują znaczącą integrację struktur służb fiskalnych. Dotychczas w ramach systemu administracji skarbowej można było wyróżnić trzy samodzielnie istniejące piony: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.  Od 1 marca ich role przejmą urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Te pierwsze, podobnie jak do tej pory, będą miały przede wszystkim za zadanie pobór podatków. Z kolei urzędy celno-skarbowe będą się zajmowały tym, czym do tej pory urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy celne – będą pełniły podstawową rolę kontroli oraz poboru danin importowych i akcyzy.

Jednym z filarów nowego systemu administracji skarbowej ma być również Krajowa Informacja Skarbowa. Jej Dyrektor, podległy bezpośrednio Szefowi KAS, będzie odpowiedzialny m.in. za wydawanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, a także udostępniania jednolitej informacji podatkowej i celnej. Przejmuje on zatem zbiorczo role, które do tej pory były powierzone przez Ministra Finansów Dyrektorom Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

Jakkolwiek reforma jest istotna z perpektywy organizacji skarbowości, to w zasadzie podatnik nie powinien jej prawie dostrzec. Poza zmianami nazw organów należy mieć w szczególności na uwadze, że od 1 marca 2017 roku wnioski interpretacyjne na nowym formularzu ORD-IN będą kierowane na adres:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Ul. Sixta 17

43-300 Bielsko-Biała