Treść dostępna za darmo.

Closeup shot of a customer using a smart phone to pay at a shop counterZgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Finansów wprowadza etapami nowe rozwiązania technologiczne, mające na celu poprawę ściągalności podatku VAT. Po Jednolitym Pliku Kontrolnym i Centralnym Rejestrze Faktur (o którym niedawno pisaliśmy), kolejnym z zapowiadanych rozwiązań są elektroniczne paragony (e-paragony).

W związku z tym planowana jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.  E-paragony miałyby zastąpić tradycyjny sposób potwierdzania sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, poprzez elektroniczne rejestrowanie sprzedaży.

Ministerstwo wskazuje na korzyści wprowadzenia e-paragonów dla klientów takie jak łatwiejsze korzystanie z paragonów dzięki ich dostępności elektronicznej, w tym zarządzanie domowym budżetem czy reklamacje zakupionych towarów. Z kolei dla Skarbu Państwa oznaczałoby to uszczelnienie rejestracji procesu sprzedaży i stopniową eliminację sprzedaży niefakturowanej poprzez wdrożenie e-paragonów w procesach sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej.

 Pomimo wskazywanych korzyści, przedstawiciele rządu zdają sobie sprawę z kosztownego procesu wdrożenia e-paragonów, wiążącego się przede wszystkim z obowiązkową wymianą kas rejestrujących na takie, które będą posiadały dostęp do Internetu oraz elektroniczny system rejestracji i wysyłania paragonów. W związku z tym, Skarb Państwa rozważa wprowadzenie rozwiązań mający na celu odciążenie finansowe przedsiębiorców, którzy będą zobowiązani do zakupu nowych kas

Póki co proponowane rozwiązania są w fazie konsultacji publicznych, a ich wprowadzenie planowane jest na początek 2018 r.