Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Od stycznia 2017 r. – w wyniku centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – jednostki organizacyjne JST (zakłady i jednostki budżetowe) przestaną być odrębnymi podatnikami VAT. Tym samym prowadzona przez nie sprzedaż nie będzie mogła korzystać ze zwolnień z ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oznacza to, że jednostka, która dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym własnych pracowników),...

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.