Categories for Ustawa centralizacyjna

Prewspółczynnik – czy można stosować klucz godzin / powierzchni?

Grudzień 6, 2016 2:45 pm Published by Leave your thoughts

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą różnego rodzaju inwestycje. Wiele z nich związanych jest wyłącznie z nieodpłatną realizacją zadań publicznych – jak np. rozbudowa sieci drogowej (niepodlegająca opodatkowaniu VAT). Jednakże, część realizowanych inwestycji, takich jak np. budowa hal sportowych, basenów, lodowisk czy też kortów tenisowych jest dodatkowo wykorzystywana również do działalności gospodarczej (podlegającej opodatkowaniu VAT).

European

Ministerstwo Finansów informuje JST kiedy należy zwrócić środki otrzymane z odliczenia VAT, sfinansowanego funduszami unijnymi.

Grudzień 5, 2016 10:01 am Published by Leave your thoughts

W dniu 24 listopada 2016 r. Ministerstwo Finansów wydało Broszurę Informacyjną, podsumowującą praktyczne aspekty zmian związanych z wejściem w życie ustawy centralizacyjnej. Broszura dotyczy m.in. zasad sukcesji praw i obowiązków JST oraz ich jednostek organizacyjnych, zasad korygowania rozliczeń VAT przed centralizacją czy zasad rozliczania środków europejskich.

Samorządowe CUW a centralizacja VAT

Listopad 23, 2016 2:24 pm Published by Leave your thoughts

Już od początku 2016 r. samorządy mogą tworzyć „jednostki wspólnej obsługi”, czyli swoiste centra usług wspólnych (CUW) dla swoich jednostek i zakładów. CUW są od wielu lat z sukcesem stosowane w biznesie. Utworzenie ich przez jednostki samorządu terytorialnego może być zdecydowanym ułatwieniem w kwestii organizacji i zarządzania jednostkami, a także przyczynić się może do znaczących oszczędności.

Centralizacja a stare kasy fiskalne

Listopad 15, 2016 5:48 pm Published by Leave your thoughts

Od stycznia 2017 r. – w wyniku centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – jednostki organizacyjne JST (zakłady i jednostki budżetowe) przestaną być odrębnymi podatnikami VAT. Tym samym prowadzona przez nie sprzedaż nie będzie mogła korzystać ze zwolnień z ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązek złożenia oświadczenia o kwalifikowalności VAT warunkiem uniknięcia zwrotu dofinansowania

Listopad 15, 2016 5:45 pm Published by Leave your thoughts

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów w stosunku do części projektów inwestycyjnych realizowanych przez JST i ich jednostki organizacyjne (zakłady i jednostki budżetowe) zmianie mogły ulec zasady dotyczące kwalifikowalności VAT w zakresie do pozyskanego dofinansowania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.