Categories for Broszura Informacyjna MF

European

Ministerstwo Finansów informuje JST kiedy należy zwrócić środki otrzymane z odliczenia VAT, sfinansowanego funduszami unijnymi.

Grudzień 5, 2016 10:01 am Published by Leave your thoughts

W dniu 24 listopada 2016 r. Ministerstwo Finansów wydało Broszurę Informacyjną, podsumowującą praktyczne aspekty zmian związanych z wejściem w życie ustawy centralizacyjnej. Broszura dotyczy m.in. zasad sukcesji praw i obowiązków JST oraz ich jednostek organizacyjnych, zasad korygowania rozliczeń VAT przed centralizacją czy zasad rozliczania środków europejskich.