Categories for Bez kategorii

Podmiot prawa handlowego może być uznany za organ władzy publicznej

Czerwiec 15, 2017 12:14 am Published by Leave your thoughts

W wyroku z 8 czerwca 2017 r., sygnatura I FSK 1117/15, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że spółka, której jedynym udziałowcem jest gmina, może zostać uznana za organ władzy publicznej wyłączony z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wykonuje zadania w zakresie władztwa administracyjnego powierzone na mocy uchwały rady jednostki samorządu terytorialnego.

Prewspółczynnik a wydatki na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną

Czerwiec 12, 2017 7:26 pm Published by Leave your thoughts

Ustawa o VAT daje podatnikom prawo stosowania "własnego" prewspółczynnika, jeśli uznają oni, że metoda kalkulacji preproporcji wynikająca z przepisów nie odpowiada najlepiej specyfice wykonywanej przez nich działalności i dokonywanych przez nich nabyć. W praktyce, jak się jednak okazuje, potwierdzenie prawidłowości własnej metody kalkulacji nie jest takie łatwe.