Author Archives for Karol Sitek

Konsolidacja administracji podatkowej, skarbowej i celnej jest już faktem

Marzec 3, 2017 9:12 am Published by Leave your thoughts

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Oznacza to nie tylko zmiany organizacyjne (jak chociażby utworzenie nowych urzędów celno-skarbowych), ale także nowe zasady kontroli skarbowych, takie jak m.in. mniej czasu na przygotowanie się do czynności kontrolnych takich jak przesłuchanie czy opinia biegłego czy brak zastrzeżeń i wyjaśnień do wyniku kontroli


European

Ministerstwo Finansów informuje JST kiedy należy zwrócić środki otrzymane z odliczenia VAT, sfinansowanego funduszami unijnymi.

Grudzień 5, 2016 10:01 am Published by Leave your thoughts

W dniu 24 listopada 2016 r. Ministerstwo Finansów wydało Broszurę Informacyjną, podsumowującą praktyczne aspekty zmian związanych z wejściem w życie ustawy centralizacyjnej. Broszura dotyczy m.in. zasad sukcesji praw i obowiązków JST oraz ich jednostek organizacyjnych, zasad korygowania rozliczeń VAT przed centralizacją czy zasad rozliczania środków europejskich.