Archives

Szkolenie EY: Ustawa kominowa – Jak wdrażać nowe systemy wynagradzania według zmienionych przepisów, 21 marca 2017 r.

Luty 21, 2017 2:33 pm Published by Leave your thoughts

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poświęcone będzie nowym przepisom o wynagradzaniu osób zarządzających w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Zakres szkolenia obejmuje praktyczne zasady kształtowania oraz wdrażania wynagrodzeń osób kierujących w/w spółkami w świetle Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Nowe sankcje w VAT: Czy masz pewność co do wszystkich kontrahentów swojej JST?

Luty 16, 2017 3:25 pm Published by Leave your thoughts

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., władze skarbowe mogą nałożyć na podatnika kary w wysokości 100% odliczonego podatku VAT. Sankcja ta może dotknąć każdego podatnika, w tym również JST jeśli któryś z kontrahentów JST lub jej jednostek organizacyjnych zniknie lub zostanie wykreślony z rejestru przez urząd skarbowy.

JST mają prawo do żądania zwrotu nadpłaty w VAT licząc 5 lat wstecz od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zwrot nadpłaty

Luty 10, 2017 11:55 am Published by Leave your thoughts

W wyroku z 17 listopada 2016 r., sygn. I SA/Ke 530/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA) w Kielcach przyznał Gminie prawo do żądania nadpłaty w podatku od towarów i usług oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w wyniku złożonych korekt deklaracji VAT za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2010 r.

Czy gminy czeka zwrot dotacji?

Luty 10, 2017 11:39 am Published by Leave your thoughts

W ostatnim czasie pojawiają się co raz to nowe informacje, potwierdzające, że instytucje udzielające jednostkom samorządu terytorialnego (JST) dofinansowania do realizowanych przez nie projektów zmieniają podejście w zakresie zasad uznawania podatku VAT za wydatek kwalifikowalny.