Archives

Uchylenie zwolnienia z VAT dla usług świadczonych między jednostkami

Styczeń 4, 2017 9:00 am Published by Leave your thoughts

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2016 r., poz. 2302) formalnie uchylone zostało zwolnienie z VAT dla usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi.