Archives

European

Pytanie prejudycjalne – prawo do odliczenia VAT w przypadku zmiany sposobu wykorzystania

Grudzień 22, 2016 11:40 am Published by Leave your thoughts

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt sygn. I FSK 972/15) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne w przedmiocie prawa do odliczenia VAT w przypadku zmiany sposobu wykorzystania inwestycji z czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT na czynności opodatkowane VAT.

Nowelizacja ustawy o VAT

Grudzień 20, 2016 1:53 pm Published by Leave your thoughts

Prezydent podpisał dużą nowelizację ustawy o VAT. Większość przyjętych przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Nowelizacja dotyczy również przepisów mających zastosowanie w rozliczeniach z tytułu VAT dokonywanych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Broszura MF wyjaśnia wymagania Ministerstwa w zakresie centralizacji rozliczeń VAT w JST

Grudzień 9, 2016 10:57 am Published by Leave your thoughts

W dniu 24 listopada br. Ministerstwo Finansów opublikowało na oficjalnej stronie broszurę pt. „Centralizacja rozliczeń w podatku VAT JST”, która wyjaśnia poszczególne aspekty związane z konsolidacją rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Broszura opisuje poszczególne obowiązki JST po centralizacji rozliczeń VAT, na podstawie obowiązków wynikających z tzw. „ustawy centralizacyjnej” oraz wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław i uchwały NSA z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15.

Zwolnienie dla kolei uderzy w gminy

Grudzień 9, 2016 10:12 am Published by Leave your thoughts

Na podstawie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, która dostosowuje polskie prawo do dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, wprowadza się zwolnienienie z podatku od nieruchomości w odniesieniu do budowli, gruntów i budynków wchodzących w skład infrastruktury kolejowej.

Zawężenie kręgu potencjalnych beneficjentów nie zawsze ma charakter zwolnienia podmiotowego

Grudzień 9, 2016 10:06 am Published by Leave your thoughts

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. II FSK 2531/16 potwierdził, że jeżeli uchwała rady miasta nie zawęża kręgu potencjalnych beneficjentów zwolnienia z podatku od nieruchomości, a tylko nakłada specjalne wymagania w odniesieniu do nieruchomości, to takie zwolnienie wciąż jest dozwolone.

Prewspółczynnik – czy można stosować klucz godzin / powierzchni?

Grudzień 6, 2016 2:45 pm Published by Leave your thoughts

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą różnego rodzaju inwestycje. Wiele z nich związanych jest wyłącznie z nieodpłatną realizacją zadań publicznych – jak np. rozbudowa sieci drogowej (niepodlegająca opodatkowaniu VAT). Jednakże, część realizowanych inwestycji, takich jak np. budowa hal sportowych, basenów, lodowisk czy też kortów tenisowych jest dodatkowo wykorzystywana również do działalności gospodarczej (podlegającej opodatkowaniu VAT).

European

Ministerstwo Finansów informuje JST kiedy należy zwrócić środki otrzymane z odliczenia VAT, sfinansowanego funduszami unijnymi.

Grudzień 5, 2016 10:01 am Published by Leave your thoughts

W dniu 24 listopada 2016 r. Ministerstwo Finansów wydało Broszurę Informacyjną, podsumowującą praktyczne aspekty zmian związanych z wejściem w życie ustawy centralizacyjnej. Broszura dotyczy m.in. zasad sukcesji praw i obowiązków JST oraz ich jednostek organizacyjnych, zasad korygowania rozliczeń VAT przed centralizacją czy zasad rozliczania środków europejskich.