Archives

Samorządowe CUW a centralizacja VAT

Listopad 23, 2016 2:24 pm Published by Leave your thoughts

Już od początku 2016 r. samorządy mogą tworzyć „jednostki wspólnej obsługi”, czyli swoiste centra usług wspólnych (CUW) dla swoich jednostek i zakładów. CUW są od wielu lat z sukcesem stosowane w biznesie. Utworzenie ich przez jednostki samorządu terytorialnego może być zdecydowanym ułatwieniem w kwestii organizacji i zarządzania jednostkami, a także przyczynić się może do znaczących oszczędności.

Centralizacja a stare kasy fiskalne

Listopad 15, 2016 5:48 pm Published by Leave your thoughts

Od stycznia 2017 r. – w wyniku centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – jednostki organizacyjne JST (zakłady i jednostki budżetowe) przestaną być odrębnymi podatnikami VAT. Tym samym prowadzona przez nie sprzedaż nie będzie mogła korzystać ze zwolnień z ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązek złożenia oświadczenia o kwalifikowalności VAT warunkiem uniknięcia zwrotu dofinansowania

Listopad 15, 2016 5:45 pm Published by Leave your thoughts

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów w stosunku do części projektów inwestycyjnych realizowanych przez JST i ich jednostki organizacyjne (zakłady i jednostki budżetowe) zmianie mogły ulec zasady dotyczące kwalifikowalności VAT w zakresie do pozyskanego dofinansowania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.