Archives

Spółki samorządowe podatnikami VAT

Październik 21, 2016 5:19 pm Published by Leave your thoughts

Spółka, której jedynym udziałowcem jest województwo, wykonuje zadania własne tego województwa na podstawie umowy. Z tytułu tej działalności otrzymuje od województwa odpowiednią rekompensatę. Zdaniem Spółki rekompensata ta ma charakter odszkodowawczy i jako taka powinna pozostawać poza zakresem opodatkowania VAT.

Czy Komenda Policji podlega centralizacji VAT?

Październik 20, 2016 2:26 pm Published by Leave your thoughts

Jak już pisaliśmy w publikacji Czy wszystkie jednostki w powiatach podlegają centralizacji VAT niektóre jednostki organizacyjne takie jak Komenda Państwowej Straży Pożarnej czy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zgodnie z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi, nie podlegają centralizacji rozliczeń VAT.

Gmina Wrocław ponownie idzie do TSUE !

Październik 5, 2016 10:12 am Published by Leave your thoughts

Pomimo wyroku w składzie 7 sędziów oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania VAT wywłaszczenia gruntów przez miasta na prawach powiatu, które zobowiązują podatników do zapłaty VAT, spór na nowo zostanie rozpoznany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.