Pałac Młodzieży (jednostka budżetowa) dokonuje zakupu usług noclegowych od innej jednostki budżetowej tj. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, dla osób które biorą udział w konkursach lub sympozjach organizowanych przez PM. Po centralizacji świadczenie usług oraz dostawa towarów dokonywane między własnymi jednostkami organizacyjnymi traktowane są jako sprzedaż wewnętrzna w ramach jednego podatnika, tym samym czynności te nie podlegają przepisom ustawy o VAT. W związku z powyższym SSM wystawia PM notę obciążeniową bez VAT. Poza świadczeniem usług dla wewnętrznych jednostek Schronisko świadczy usługi również dla klientów „zewnętrznych” i w takich przypadkach wystawia faktury lub paragony fiskalne ze stawką 8%. Czy ze względu na to, że Schronisko dokonuje sprzedaży poza VAT, jest zobowiązane do stosowania prewspółczynnika.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.