Szkoła publiczna wynajmuje przedszkolu niepublicznemu pomieszczenia na cele związane z realizacją zadań tego przedszkola. Czy w tym przypadku świadczenie usługi najmu będzie ściśle związane z świadczeniem usług w zakresie opieki nad dziećmi i będzie mogło korzystać ze zwolnienia z VAT, czy jednak powinna być zastosowana stawka podstawowa tj. 23%

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.