Młodzieżowy Dom Kultury jako jednostka budżetowa objęta systemem oświaty, zajmująca się wychowaniem pozaszkolnym, zamierza zorganizować dla dzieci pochodzących z różnych miast turniej tańca towarzyskiego oraz turniej szachowy. Uczestnicy turnieju muszą uiścić wpisowe, z których MDK pokrywa koszty związane ze zorganizowaniem przedsięwzięcia. Czy prawidłowym będzie opodatkowanie wpisowego stawką VAT 8% na podstawie poz. 185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.