Z dniem 31.08.2017 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta zostają zlikwidowane na terenie Miasta gimnazja. Będzie obowiązywała nowa sieć szkół publicznych. Powyższe gimnazja w przeważającej części zostają włączone do szkół podstawowych a z części powstają nowe jednostki organizacyjne (np.: dotychczasowe gimnazjum X zostaje włączone do szkoły podstawowej nr. Y, lub dotychczasowe gimnazjum nr X zostaje przekształcone w trzyletnie liceum ogólnokształcące). Jednostki przejmują po gimnazjach budynki i ich dotychczasowe majątki. W jednostkach przejmujących będzie prowadzona, kontynuowana dotychczasowa „działalność” w postaci sprzedaży posiłków dla uczniów i wynajmu pomieszczeń i powierzchni budynków, którą wcześniej prowadziły gimnazja. Koszty związane z dotychczasowym i bieżącym utrzymaniem budynków( po gimnazjach) będą nadal i będą wyszczególniane dla każdego obiektu osobno. Budynki będą nadal służyć działalności mieszanej( zwolniona, niepodlegająca VAT, opodatkowana) Każda jednostka na ten moment ma swój odrębny prewspółczynnik i współczynnik według, których dokonuje odliczeń podatku VAT w roku 2017 na podstawie danych z roku 2015 (odliczenie wstępne).

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.