Szkolne Schronisko Młodzieżowe działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Podstawowym zadaniem Schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycielom akademickim, innym pracownikom oświaty oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również turystom zagranicznym posiadającym legitymację ze znaczkiem „IYHF” lub legitymację własnego stowarzyszenia. Z noclegu w Schronisku w miarę wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby. Uważamy, że pomimo tego, że Schronisko jako jednostka oświatowa, której zadaniem jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku, w przypadku świadczenia usług polegających na zakwaterowaniu nie może stosować zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy o VAT, powinna usługi te opodatkować stawką 8% (PKWiU 55.20.11.0). Jednakże czy w przypadku zakwaterowania szkolnych grup zorganizowanych, jeżeli zostałaby zawarta umowa, moglibyśmy skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 c.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.