Szkoła publiczna dostarcza posiłki do przedszkola niepublicznego, które nie jest jednostką budżetową. Przedszkole niepubliczne otrzymuje na ten cel dotację z miasta. W związku z tym pojawiła się wątpliwość dotycząca zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT przy sprzedaży posiłków. Czy szkoła może zastosować w takim przypadku zwolnienie na podstawie art. 43 ust.1 pkt 24 ustawy o VAT, czy jednak powinna zastosować obniżoną stawkę tj. 8%.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.