Gmina ponosi wydatki związane z remontami budynków komunalnych, przeglądami instalacji gazowych znajdujących się w nich itp. w których w przeważającej części mieszczą się lokale mieszkalne (umowy najmu ze stawką „ZW”), natomiast niewielką ich część zajmują lokale użytkowe (umowy najmu ze stawką 23%). W związku z tym, że nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia, do tej pory Gmina odliczała podatek VAT stosując procentowy klucz podziału nieruchomości na lokale mieszkalne i niemieszkalne (wg powierzchni w m2). Biorąc pod uwagę powyższe pojawiła się wątpliwość, czy w opisanej sytuacji nie powinien być zastosowany współczynnik struktury sprzedaży obliczony zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Gdyby Gmina mogła stosować WSS miałaby możliwość odzyskiwania większych kwot podatku naliczonego.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.