Centrum Integracji Społecznej (dalej: CIS) działające w formie zakładu budżetowego, którego głównym celem jest integracja społeczna przez powrót na rynek pracy, przyjęło od podmiotu zewnętrznego zlecenie zorganizowania wizyty studyjnej (z obiadem oraz słodkim poczęstunkiem). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów reintegracyjnych. CIS za zorganizowanie wizyty wystawił fakturę dla podmiotu zlecającego ze stawką VAT 23% (w treści FV podano: organizacja wizyty studyjnej). Na potrzeby zorganizowania wizyty CIS zakupił słodycze, kawę oraz wykupił obiady w pobliskiej restauracji. Czy w związku z powyższym miastu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od powyższych wydatków.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.