Pałac Młodzieży jako placówka oświatowo-wychowawcza (samorządowa jednostka budżetowa) organizuje spotkania Zabawowego Klubu Filmowego Malucha „ZYGZAK”. Są to cykliczne przedsięwzięcia adresowane do grup przedszkolnych w tym dla przedszkoli niepublicznych (w ustalone dni robocze) oraz dla dzieci i ich rodziców (w ostatnią niedzielę każdego miesiąca) polegające na propagowaniu polskich bajek animowanych z zabawami ruchowymi i grami edukacyjnymi o wcześniej określonej tematyce. Zajęcia są odpłatne, jednostka obrót rejestruje na kasie fiskalnej lub wystawia fakturę. Ww. usługę jednostka traktuje jako usługę edukacyjną (PKWiU 85.59.19.0) i stosuje zwolnienie z VAT.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.