Bydgoska Karta Miejska (dalej: BKM) jest kartą, na której mieszkańcy Bydgoszczy mogą kodować elektroniczne bilety okresowe bydgoskiej komunikacji zbiorowej. BKM ma format tradycyjnej karty bankomatowej. Na awersie karty znajduje się miejsce na zdjęcie, imię i nazwisko użytkownika oraz numer identyfikacyjny karty. System w ramach którego działa BKM pozwala na jej rozwój i wykorzystanie jako nośnika różnych usług. W przyszłości karta pozwoli na dostęp do różnych instytucji (prywatnych i publicznych). Kartą będzie można płacić np. za wejścia na imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe oferowane przez miasto. Wydanie pierwszej BKM jest bezpłatne natomiast w przypadku, zagubienia, zniszczenia czy zmiany danych osobowych zawartych na karcie wydaje się duplikat za który pobierana jest opłata w wysokości 10 zł. Czy wydanie duplikatu BKM powinno być opodatkowane, jeżeli tak to jaką stawką 23% czy może 8%.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.