Bydgoskie Centrum Informacji (dalej: BCI) jako jednostka budżetowa zajmuje się dbaniem o dobry wizerunek miasta, ponadto koordynuje obsługę turystyczną w obszarze biznesowym poprzez prowadzenie usług informacyjnych dla uczestników konferencji podczas organizowanych imprez. W siedzibie jednostki turyści, goście i mieszkańcy mogą pozyskać informacje o mieście, jego historii i współczesności dodatkowo mogą zaopatrzyć się (odpłatnie) w materiały promocyjne np. kubki, długopisy, magnesy, publikacje.

BCI, przy nabywaniu towarów, w związku z zamiarem dalszej ich odsprzedaży, odlicza podatek VAT w 100%.

W miesiącu wrześniu okazało się, że inna (własna) jednostka organizacyjna kupiła od BCI materiały promocyjne, które następnie przekazała autorom blogów, którzy na swoich stronach promują miasto.

Pomimo tego, że sprzedaż odbyła się w ramach jednego podatnika, BCI udokumentowało ww. sprzedaż dowodem wewnętrznym ze stawką VAT 23%, tłumacząc to tym, że nie mogli potraktować tego poza VAT, ponieważ przy nabyciu towarów odliczyli w całości podatek VAT.

Czy faktycznie sprzedaż powinna być opodatkowana, a może ze względu na to, że mamy do czynienia ze sprzedażą wewnętrzną, która jest poza VAT, powinno nastąpić skorygowanie prawa do odliczenia podatku VAT.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.