Proszę o informację czy można odliczyć podatek VAT od wydatku poniesionego na zakup kas fiskalnych. Kasy służą do rejestrowania sprzedaży opodatkowanej wg stawek 8% i 23%. Zakup kas związany jest z wymianą dotychczasowych kas, a nie z rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.