Miasto ponosi wydatki na zakup towarów przeznaczonych na nagrody, prezenty, upominki, puchary, medale, kwiaty (zdarza się, że wartość tych towarów przekracza kwotę 100 zł). Następnie ww. prezenty przekazywane są na wniosek organizatora imprezy (stowarzyszenia, kluby, związki sportowe) lub wręczane przez przedstawicieli Miasta w trakcie organizowanych lub współorganizowanych imprez, spotkań i innych tego typu wydarzeń. Nieodpłatne przekazania ww. towarów upominkowych wiąże się z promowaniem Miasta oraz budowaniem pozytywnego wizerunku. Czy w związku z powyższym nieodpłatne przekazanie przez Miasto prezentów itp. powinno być wykazywane w ewidencji VAT.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.