Jednostki budżetowe kupują od innej jednostki budżetowej, zajmującej się sprzedażą usług komunikacji publicznej (dalej: ZKP), bilety komunikacji miejskiej. Następnie bilety te jednostki przekazują nieodpłatnie pracownikom, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe poza siedzibą jednostki (często zdarza się, że obowiązki służbowe nie wiążą się z wykonywaniem czynności opodatkowanych). Ze względu na to, że jest to sprzedaż wewnętrzna, w ramach jednego podatnika, ZKP sprzedaż biletów na rzecz jednostek dokumentuje notą księgową, natomiast w ewidencji VAT ujmuje dowód wewnętrzny ze stawką 8%, traktując to jako świadczenie usług na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Jednocześnie wyjaśniam, iż ZKP od wydatków związanych z komunikacją publiczną odlicza podatek VAT w 100%. W związku z powyższym, czy taki sposób postępowania jest prawidłowy.

W związku z powyższym proszę o Pani zdanie na ww. temat, czy ZDMiKP postępuje prawidłowo.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.