Urząd obsługujący jst i jego jednostki organizacyjne w roku 2017 odliczają podatek naliczony na podstawie wyliczonych danych za rok 2015 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywanych nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Jest to odliczenie wstępne i dotyczy zarówno prewspółczynnika i współczynnika.
Urząd i jego jednostki są zobowiązane zgodnie z przepisami do dokonania korekty rocznej podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za m-c styczeń 2018r.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.