Miasto w 2016 roku (przed centralizacją) rozpoczęło inwestycję polegającą na budowie krytego lodowiska. Inwestycja finansowana jest w całości ze środków własnych miasta. Oddanie obiektu do użytkowania zaplanowano na czwarty kwartał 2017 roku. Po zakończeniu budowy planuje się przekazanie lodowiska do jednostki budżetowej zajmującej się zarządzaniem obiektami sportowymi. Na tym etapie realizacji projektu nie wiemy dokładnie w jakim zakresie lodowisko będzie wykorzystywane nieodpłatnie (np. lekcje w-f prowadzone przez szkoły), a w jakim komercyjnie (biletowany wstęp na ślizgawkę). Planuje się, jeszcze przed oddaniem do użytkowania, opracować projekt regulaminu korzystania z obiektu, w którym zostaną określone m.in. „komercyjne” godziny wstępu. Na tej podstawie będzie można ustalić w jakiej proporcji lodowisko będzie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy gdyby Miasto zdecydowało się odliczyć podatek VAT od wydatków związanych z inwestycją (wg prewspółczynnika „godzinowego”) poprzez złożenie korekt deklaracji za okresy sprzed centralizacji, to czy korekty te będą związane z wyrokiem TSUE ?

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.