Urząd obsługujący jst w 2017 roku odlicza podatek VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika, który był obliczony na podstawie danych za 2015 rok. W związku z tym pojawiła się wątpliwość na podstawie którego roku powinien być obliczony prewspółczynnik do korekty rocznej, która będzie wykazana w deklaracji za styczeń 2018r. tj. na podstawie danych za 2016 czy 2017. W miesiącu lutym 2018r. nie będziemy posiadać jeszcze danych za 2017 rok. Czy powinnyśmy dokonać korekty prewspółczynnika na podstawie danych za 2016 rok, a po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r. jeszcze raz obliczyć współczynnik na podstawie danych za 2017 i dokonać ponownej korekty przysługującego prawa do odliczenia.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.