Zgodnie z powszechną linią interpretacyjną, usługa stołówkowa powinna korzystać ze zwolnienia z VAT jako usługa związana z edukacją.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.