Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wskazuje ośrodkom egzaminacyjnym w jaki sposób mają być przygotowane stanowiska egzaminacyjne w celu przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zespół Szkół Mechanicznych, jako ośrodek egzaminacyjny, zakupuje niezbędne materiały zgodnie z wskazaniami OKE. Następnie tj. po przeprowadzeniu egzaminów ZSM obciąża OKE kosztami związanymi z zakupem ww. materiałów. W związku z powyższym, czy prawidłowym będzie zastosowanie stawki VAT „zwolnionej” na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.