Zakład budżetowy Miasta świadczący usługi transportowe z dniem 1 stycznia 2017 r. został objęty centralizacją rozliczeń podatku VAT. Zgodnie z przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta zasadami rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi, oraz Uchwałą Rady Miasta określającą zasady zwrotów dla zakładu budżetowego, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikających z deklaracji cząstkowej zakładu,Miasto zobowiązane było do zwrotów do zakładu do wysokości wynikającej z tych rozliczeń miesięcznych. Zakład stosował 100% odliczenia podatku VAT naliczonego. Ponieważ występowała w zakładzie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, Miasto dokonywało zwrotów do zakładu do wysokości wynikającej z deklaracji miesięcznych. W trakcie roku otrzymano interpretacje indywidualną zobowiązująca zakład do odliczeń podatku naliczonego według prewspółczynnika zakładu. Po dokonanych korektach deklaracji cząstkowych za poszczególne miesiące 2017 r. wystąpiło zobowiązanie Zakładu w stosunku do Miasta , z tytułu mniejszego odliczonego podatku VAT, wynikające ze stosowania prewspółczynnika . Ze względu na trudną sytuację finansową Zakład budżetowy wystąpił do Miasta o umorzenie powyższego zobowiązania, jestt wola przychylenia się Miasta do tego wniosku.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.