Przedmiot dzierżawy tj. jezioro ma być wykorzystywane przez dzierżawcę wyłącznie na prowadzenie gospodarki rybackiej oraz pobieranie pożytków naturalnych. Dzierżawcą nieruchomości jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG, prowadzący m.in. działalność sklasyfikowaną w PKWiU jako 03.12.Z i 03.22.Z.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.