Czy w prewskaźniku zakładu budżetowego, wyliczonym zgodnie z rozporządzeniem i stosowanym do odliczenia VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz niepodlegającą opodatkowaniu, należy uwzględniać amortyzację jako przychód wykonany zakładu budżetowego?

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.